« Back to All Blogs

MaxClass lanceert netwerk “MaxClass Specialisten”

MaxClass is een communicatieplatform voor het onderwijs dat in korte tijd bij vele honderden scholen in gebruik is genomen. Scholen of individuele klassen maken gebruik van virtuele klassen of groepen om met elkaar te communiceren. MaxClass lanceert nu een landelijk netwerk van adviseurs om de ondersteuning van scholen te verbeteren.

 

Vanaf de livegang begin 2011 heeft MaxClass zich sterk ontwikkeld en kwamen er vele features bij. MaxClass zag het aantal gebruikers snel groeien (20.000) en het aantal toepassingen ook groeien. PO, VO, Pabo’s en zelfs directies van stichtingen zetten MaxClass in voor de communicatie. Leerkrachten zetten MaxClass in als eenvoudige ELO, school en ouders gebruikten het voor de school–oudercommunicatie en medezeggenschapsraden gebruikten het als extranet.

 

Oprichter Michiel Klønhammer zag intussen dat de begeleiding van scholen soms achterbleef en daarom werd er een netwerk van adviseurs, de “MaxClass Specialisten” gestart. MaxClass rekruteerde hier voor uit de eigen gelederen en richtte zich op beheerders van scholen of klassen die al ervaring hadden met MaxClass en het interessant vonden om andere klassen en scholen adviseren.

 

Klønhammer over het netwerk:

“Hoewel MaxClass – vergelijkbaar met systemen zoals Google apps  - op self service is ontwikkeld en een belangrijk deel van het aanbod gratis is* – zien wij dat scholen soms hulp kunnen gebruiken bij de toepassing van MaxClass. Ons bereik als organisatie is dan te klein en hebben wij er voor gekozen om ervaringsdeskundigen in te zetten. Wij hebben intussen 20 mensen opgeleid die in het afgelopen jaar op de eigen school of als ICT-medewerker MaxClass hebben toegepast. De specialisten hebben allemaal een eigen demo-omgeving opgezet en kunnen de functies beter uitleggen dan wie dan ook. Ik durf zelfs te zeggen dat er ervaringsdeskundigen zijn die meer weten over het platform dan wij zelf.”

 

Scholen kunnen nu rechtstreeks (zie www.maxclass.com/specialist) of via MaxClass (mail naar support@maxclass.com) om een adviseur vragen. De specialisten kunnen dan tegen een vergoeding MaxClass invoeren of de school verder begeleiden met een licentie of gratis klassen.

 Copyright MaxClass