« Back to All Blogs

Nieuwe verwerkersovereenkomst gebaseerd op de AVG

Goed nieuws! Europa neemt privacy serieus. Een belangrijke stap is het invoeren van de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) of - in het engels - de GDPR. Deze is vanaf 25 mei van kracht.

MaxClass treedt volgens de AVG op als een zogenaamde “verwerker” voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy dat een toepassing is van de Algemene Gegevens Verordening (AVG). Voor eindgebruikers van digitale applicaties betekent dit dat er meer privacy komt. Voor organisaties betekent het dat ze scherper moeten zijn op hun privacybeleid. 

 

MaxClass biedt vanaf vandaag een nieuwe aan de AVG aangepaste verwerkersovereenkomst die onderwijsinstellingen kunnen tekenen.

Vewerkersovereenkomst van MaxClass downloaden en tekenen.

Meer weten over de AVG

Vraag aan MaxClass? Stuur een mail aan admin@maxclass.com.Copyright MaxClass