« Back to All Blogs

De inkomsten van MaxClass

Wij zijn de laatste weken vaak gevraagd waar MaxClass zijn geld aan verdient. Het is en blijft tenslotte gratis voor de eindgebruikers.
In hoofdlijnen is dit als volgt

  1. Premium licenties. MaxClass is en blijft gratis, maar zal in de toekomst extra licenties bieden voor gebruikers die meer willen dan de standaard functies.
  2. Advertenties van educatieve instellingen en uitgevers of publiekscampagnes.

Wij willen graag onze eerste partners voorstellen:

MoonNationalekidsradio
NemoRekentuin


Copyright MaxClass