« Back to All Blogs

MaxClass niet meer gratis?

MaxClass werd eerder dit jaar gelanceerd als een gratis sociaal netwerk en communicatieplatform voor het onderwijs. Ouders, leerlingen, leerkrachten en de scholen zelf maken gebruik van virtuele klassen om met elkaar te communiceren.

 

MaxClass lanceert nu volgens plan een drietal licenties die niet gratis zijn. Onder de namen Max Basic, Max Full en Max Ultimate worden scholen in staat gesteld om het beheer te centraliseren, een huisstijl toe te passen, centraal agenda items te publiceren en een nieuwsbrief naar de hele- of een deel van de school te sturen. Daarnaast blijven de vele functies zoals foto’s delen, posten op het prikbord, discussiëren en de online opslag van documenten gehandhaafd, maar nu met de mogelijkheid om dit schoolbreed te doen.

  

Oprichter Michiel Klønhammer over de licenties:

 

“MaxClass heeft vanaf de start toegewerkt naar een “freemium” model (red.  een combinatie tussen Free en Premium). Wij bieden dus aanvullende licenties zoals bijvoorbeeld LinkedIn dat ook doet. Wij blijven zeker vasthouden aan het huidige gratis model – dat is ook vergelijkbaar met LinkedIn. Het freemium model biedt juist enorme kansen voor  innovatie in het onderwijs vinden wij.  Wanneer het mogelijk is om gratis applicaties te gebruiken wennen scholen sneller aan nieuwe toepassingen omdat er geen administratieve of financiële belemmeringen meer zijn.

Toen wij de licenties aankondigden kregen wij meteen zorgelijke mailtjes binnen van mensen die meende dat MaxClass nu niet meer gratis zou zijn. Dat is dus wel zo! Het blijft wel degelijk gratis maar er komen functies bij die niet meer gratis zijn. En ik zou ook nog eens willen benadrukken dat het heel goedkoop is: een school kan al voor 7.50 euro per maand, per school het beheer centraliseren. Wij hopen zo te voorkomen dat er een financiële belemmering is om te innoveren. Ik wil dus iedereen geruststellen: MaxClass is en blijft grotendeels gratis.”

 

De licenties zijn:

Max Free: de gratis versie met heel veel functies. Per klas in te regelen. 

Max Basic: centraal klassen en groepen aanmaken of accepteren, een eigen huisstijl en een beheerdergroep. School Beheerders mogen alle klassen in.

Max Full en Ultimate: Zelfde als Max Basic maar met een aantal nieuwe functies: zoals centrale agenda-items, foto’s en documenten delen met de hele school en meer. Max Full biedt ook meer opslagcapaciteit (handig als je veel met foto’s en documenten gaat werken).

 

Meer informatie op www.maxclass.com/licences (Engels of Nederlands)

MaxClass tot nu toe:

2009:                          Start vooronderzoek communicatie in het onderwijs

April 2010                  Start ontwerp en voorbereiding (werktitel KLAS.NL)

September 2010      Het bedrijf Maximonster Interactive Things wordt opgericht

Oktober 2010            Eerste presentatie van concept op PICNIC

November 2010       Lancering Private Beta in NEMO door NEMO directeur Michiel Buchel

Februari 2011           Live gang tijdens Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (Engels en Nederlands)

Feb-juni 2011           Nieuwe functies: foto’s, online opslag, chat, e-mail via MaxClass,

April 2011                  Nominatie IPON Awards, Winnaar “Dit is mijn bedrijf”

Juni 2011                  600 klassen gestart.

Juli 2011                   MaxClass op omslag Vives

Juli 2011                   Archief functie, eenvoudige verplaatsen van leerlingen

Sept-Okt 2011          Lancering nieuwe licenties (premium versie)

Okt 2011                    Deelname Kennisnet Leren van de Toekomst

 

 

Meer over MaxClass? Ga naar: www.maxclass.com

Contact met MaxClass?

Bel ons op 020-8202383

of mail: info@maxclass.com

MaxClass wordt ontwikkeld door Maximonster Interactive Things.

 

Plaatst u informatie over MaxClass? Wij waarderen een link en zullen artikelen twitteren en/of opnemen in onze blog.

Geen pers- of blogberichten meer? Reply op deze mail met het onderwerp UNSUBSCRIBE en het e-mailadres.Copyright MaxClass