« Back to All Blogs

CASE: Landstede begon bij de directie

Landstede groep (14 VO scholen) maakte kennis met MaxClass tijdens “Leren van de Toekomst”, het innovatie-experiment van Kennisnet op een van haar scholen. Kort daarna startten de I-coaches van de verschillende scholen een kenniskring. Ze gebruikten MaxClass als platform voor hun omline-contact.

 

Arend Runia, bestuurslid van Landstede vertelt: "Aangestoken door dit enthousiasme besprak de gezamenlijke directie de mogelijkheden van MaxClass voor eigen gebruik. Inmiddels is die directie-‘klas’ gestart en zijn ook een aantal conferenties voorbereid en begeleid met MaxClass. Zo verspreiden we niet alleen de idee maar ook de mogelijkheden en de betekenis van online communicatie. 

 

 

Op die manier hopen we dat het gebruik uiteindelijk ook zal worden opgepakt op het niveau waarvoor Maxclass is gemaakt: De communicatie tussen leerlingen, ouder en docent. Daar gebruiken we nu nog nieuwsbrieven en infoblaadjes waarvan we weten dat ze vaak niet de beoogde ontvangers bereiken. Met MaxClass gaat dat veel beter! Vooral ook omdat de school niet alleen "zendt" maar vooral de onderlinge communicatie faciliteert. We zien dat op dit moment in het gebruik van MaxClass door directie en medewerkers. We kunnen elkaar beter vinden en stellen elkaar makkelijker een vraag. Bovendien kun je door de opbouw van MaxClass heel makkelijk iets terugvinden dat eerder speelde.

Vorige week meldde zich de eerste mentor voor het gebruik van Maxclass. Ons motto is dan ook: stop de discussie, ga aan de slag, leef voor en als van zelf vindt Maxclass de plek die het verdient.”

Info:

Leren van de Toekomst: www.hetlerenvandetoekomst.nl/

Landstede: www.landstede.nlCopyright MaxClass