Gedragscode

Wees aardig voor elkaar

Deze Gedragscode maakt deel uit van de algemene voorwaarden van MaxClass. Zie www.maxclass.com/nl/terms .

De MaxClass crew bemoeit zich niet snel met de communicatie op MaxClass. Dat is privé. Maar wij behouden ons het recht om in te grijpen als wij het vermoeden hebben dat de onderstaande regels worden overtreden. Het komt hier op neer: wees aardig en respectvol en wij zullen jouw account niet opheffen en ook niet jouw school of de politie inschakelen.

Meld vervelend gedrag altijd bij de leerkracht, ouders of de klassenbeheerder. Indien dit niet helpt, kan je het doorgeven aan MaxClass via de feedback functie.

 

Discriminatie, seksisme of racisme

Het is verboden om je racistisch, seksistisch of discriminerend uit te laten over mensen in of buiten MaxClass. Hiermee bedoelen wij ook: het plaatsen van afbeeldingen, video of andere media die mensen als discriminerend, seksistisch, racistisch of anderszins kwetsend kunnen opvatten.

 

Verboden materiaal

Het is verboden om materiaal op de site te plaatsen dat op een school als ongepast beschouwd zou worden. Hiertoe behoort materiaal uit de vorige paragraaf, maar ook seksueel getint materiaal en andere inhoud of berichten die volgens de wet niet zijn toegestaan of wij niet passend vinden voor MaxClass. Het maakt daarbij niet uit dat het niet zichbaar is buiten de klas.

 

Pesten, stalken of ander onaardig gedrag

Het is verboden om op MaxClass te pesten, te stalken, te roddelen of lasterlijk gedrag te vertonen. Gewoon niet doen.

 

Oneigenlijk gebruik

Het is belangrijk dat iedereen in redelijkheid met MaxClass omgaat. Het is ten strengste verboden te proberen toegang te krijgen tot klassen of delen van het systeem waar je niet voor bent gevraagd of die je niet zelf hebt gestart. Ook verboden: spammen, kettingbrieven, piramide spelen en het gebruik van het systeem voor zaken die niets met de communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten te maken hebben. Het is niet toegestaan om je wachtwoord aan een ander te geven.

 

Materiaal

Het is niet toegestaan materiaal (tekst, foto’s enz.) te gebruiken waar je geen rechten toe bezit. Je moet er zelf achterkomen of je rechten voor materiaal hebt. MaxClass kan dit niet voor je beoordelen. Het is ook niet toegestaan om ongevraagd materiaal of opnamen (foto’s video enz.) van andere MaxClass-gebruikers te gebruiken of te publiceren.

Je mag nooit financiële informatie van anderen of jezelf verspreiden via MaxClass zoals bijvoorbeeld rekeningnummers, pincodes en bankstanden tenzij dit nodig is voor een betaling aan MaxClass.

 

Logging

De meeste uitingen en interacties worden gelogd (opgeslagen in een digitaal verslag). Beheerders en leerkrachten hebben toestemming om de logs te bekijken voor educatieve doeleinden of ter voorkoming van hinderlijk gedrag.

Vragen? http://www.maxclass.com/nl/contact