Privacy

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 17-5-2018.

Het maakt deel uit van de algemene voorwaarden van MaxClass. Zie  www.maxclass.com/nl/terms.

1.  Jouw privacy

MaxClass is gericht op het veilig en privé communiceren van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere medewerkers van een school. Wij zullen jouw privacy respecteren en nooit ongevraagd gegevens weggeven of verkopen maar willen ook aangeven welke risico’s je loopt. Communicatie op internet kan nooit helemaal veilig zijn door menselijke fouten, misbruik van anderen, technische onvolkomenheden van systemen of vergissingen van gebruikers. Houd dit in gedachte wanneer je informatie invoert over jezelf of anderen.

 

2. Help ons de privacy te waarborgen

- MaxClass spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of misbruik.

- Gebruik een sterk wachtwoord met letters en cijfers.

- Geef nooit je wachtwoord aan een ander.

- MaxClass zal nooit je wachtwoord vragen (ook niet via de telefoon), anders dan in het beveiligde login-scherm. Stuur je wachtwoord nooit per e-mail en geef het nooit aan iemand over de telefoon af. Wachtwoorden worden versleuteld om kans op misbruik te verkleinen.

 

3. Jouw gegevens en de AVG

- MaxClass treedt op als een zogenaamde “verwerker” voor onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en toetsen dat een toepassing is van de Algemene Gegevens Verordening (AVG).

- Onderwijsinstellingen kunnen hier de vewerkersovereenkomst van MaxClass downloaden en tekenen.

- MaxClass laat iedere gebruiker of een vertegenwoordiger van de gebruiker (bv de werkgever of administratieve kracht van de instelling) een account aanmaken waar e-mailadres, naam en land in wordt opgenomen.

- Een gebruiker kan deze informatie zien en aanpassen en andere details invullen (volledige adres, links naar andere sites, een profiel enz.).

- Alle informatie die wordt ingevoerd door de gebruiker, kan door de leerkracht of beheerder worden bekeken en/of geëxporteerd.

- De beheerder van een MaxClass school of groep - vaak een werknemer van de instelling die de school of de groep heeft gecreëerd - moet de privacy van alle gebruikers respecteren en mag alleen gebruikmaken van gegevens die zijn verzameld door middel van MaxClass, voor de doeleinden die de gebruiker zou kunnen verwachten.

- De persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming door MaxClass weggegeven maar kunnen wel op een geautomatiseerde wijze door systemen van MaxClass of door derden worden gebruikt voor analyse, rapportage of noodzakelijke informatie-uitwisseling (bv. back-ups, betalingen via banken enz.).

- Je zult altijd je gegevens kunnen aanpassen.

 

4. Privé maar niet anoniem

MaxClass biedt geen openbare profielen tenzij dit nadrukkelijk wordt aangegeven. Wij respecteren je privacy maar je bent binnen een school of klas echter niet anoniem. Het is ook mogelijk dat een leerkracht, klassen- of schoolbeheerder of zo nodig iemand bij MaxClass kan kijken naar de informatie of berichten die door jou zijn ingevoerd. Dit geldt ook voor berichten die je plaatst en dan weer verwijderd.

 

5. Wat wij met jouw gegevens doen

- MaxClass stuurt jou berichten over bijvoorbeeld aanpassingen en/of nieuwe features. Mails kunnen (meestal in de voetregel) de naam van een sponsor bevatten maar MaxClass zal nooit andere commerciële berichten sturen zonder jouw toestemming.

- De structuur of inhoud van de website wordt aangepast aan de hand van jouw gegevens.

- School- of klasgenoten kunnen jouw gegevens (afhankelijk van instellingen) zien en gebruiken om met jou contact op te nemen.

- Jouw gegevens worden in combinatie met jouw bezoekersgedrag gebruikt om statistieken te verzamelen. Deze statistieken (bv het aantal bezoeken van een pagina) kunnen geanonimiseerd met derden worden gedeeld. MaxClass heeft informatie-uitwisseling met Google analytics tot een minimum beperkt.

- Als je kiest om in te loggen via Facebook of LinkedIn, wordt je account gekoppeld en zal de andere site weten dat je inlogt. Wij posten nooit ongevraagd iets op een andere site.

- Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven aan (de servers van) bedrijven in landen waar de regelgeving op het gebied van privacy mogelijk niet hetzelfde is in jouw land. Een voorbeeld hiervan is wanneer MaxClass gebruik zou maken van storage- of back-up-oplossingen in de Verenigde Staten of in een land in de Europese Unie.

- Indien MaxClass dat door dwingende wettelijke bepalingen verplicht is, kan het zijn dat wij e-mailadressen of logs van mail of surfgedrag overdragen aan daartoe bevoegde autoriteiten.

 

6. Verboden te pesten

- MaxClass is vooral gericht op kleinere groepen waar de leden elkaar meestal kennen. Hierdoor kan ongewenst gedrag vaak onderling opgelost worden. Desondanks behouden wij altijd het recht om in te grijpen als gebruikers worden lastiggevallen of gepest of als er naar oordeel van MaxClass, anderszins ongewenst gedrag wordt getoond.

- MaxClass is vrij naar eigen inzicht om bezoekers aan de hand van profielinformatie, e-mailadressen of verzamelde IP-nummers voortaan te weigeren.

- Meld altijd pestgedag of ander vervelend gedrag bij de leerkracht, ouders of de klassenbeheerder. Indien dit niet helpt, kan je het doorgeven aan MaxClass via www.maxclass.com/nl/contact

 

7. Cookies

MaxClass verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van het systeem. Waar nodig worden cookies geplaatst en geregistreerd. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op jouw computer zodat je een volgende keer bv de juiste taalinstellingen hebt of om te weten welke pagina je het laatst bezocht. In cookies worden geen adresgegevens opgeslagen maar wel IP-nummers Een IP-nummer of -adres is het adres van een computer die verbinding heeft met internet.

Er worden ook Cookies gebruikt door Google Analytics, een dienst die anoniem informatie verzamelt voor statistieken over de website.

 

8. Je gegevens bekijken of aanpassen

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens MaxClass heeft verzameld, dan kun je dat altijd aan ons vragen.

 

9. Andere sites en widgets

MaxClass kan hyperlinks bevatten die leiden naar andere websites. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op gegevens die via de website van MaxClass zijn verkregen. MaxClass accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Er kunnen widgets (kleine applicaties binnen de pagina’s van MaxClass zoals een spelletje of video) voorkomen die ontwikkeld zijn door derden. Deze widgets kunnen alleen gebruikmaken van gegevens van MaxClass als je daar expliciet toestemming voor geeft.

Nog vragen? Neem contact op via  www.maxclass.com/contact