Mytylschool De Thermiek

 

Info

De Thermiek is een school voor cluster 3 onderwijs: er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of een indicatie langdurig ziek.
Missie
De Thermiek bereidt leerlingen voor op een plek in de maatschappij, waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. In onze benadering en onderwijsconcept willen wij uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en deze zo goed mogelijk te benutten. 
De school biedt een veilige, stimulerende omgeving waarin de leerlingen zelfvertrouwen opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun leervermogen optimaal benutten. Het leeraanbod sluit aan bij de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Middels samenwerking met de ouders en de professionele ondersteuning vanuit het Rijnlands Revalidatiecentrum (RRC), wordt voor elke leerling een passende omgeving gecreëerd om de ontwikkeling optimaal te stimuleren.
Beschrijving

De Thermiek in Leiden is ontstaan vanuit de Leidse Mytylschool en de De Vierbot. De scholenfusie vond plaats in 2001 en vanaf 6 januari 2004 zijn beide scholen gevestigd in een gebouw aan de Blauwe Vogelweg in Leiden.