Kenmerken

De Thermiek in Leiden is ontstaan vanuit de Leidse Mytylschool en de Katwijkse mytylschool, De Vierbot.  De scholenfusie tussen De Leidse Mytylschool en De Vierbot vond plaats in 2001 en vanaf 6 januari 2004 zijn beide scholen gevestigd in een gebouw aan de Blauwe Vogelweg in Leiden.
De Thermiek is een school voor cluster 3 onderwijs: voor leerlingen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of een indicatie langdurig ziek.
De Thermiek valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden (SOL). De signatuur van De Thermiek is Algemeen Bijzonder. Leerlingen van alle levensbeschouwingen worden toegelaten. Respect voor de andersdenkende is een grondgedachte. De school is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS).
De school heeft een eigen brinnummer 19UQ.