Schooltijden

Schooltijden 


De Thermiek heeft de volgende schooltijden.
 
Blauwe Vogelweg:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 15.00 uur;
  • woensdag van  8.30 – 12.15 uur. 
 

De Thermiek heeft een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen tussen de middag op school blijven. De klassenassistent luncht met de leerlingen in de groep. Aan het overblijven op school zijn geen kosten verbonden. In de ochtend pauzeren de leerlingen tussen 10.00 en 10.30 uur. Er is gelegenheid om iets te drinken en te eten.